Bộ Công thương: Đề nghị vay thêm 350 tỷ đồng để 'cứu' nhà máy Đạm Ninh Bình