Bộ Công thương: Vụ 2 thiếu nữ tử vong cạnh xe máy: Viện Khoa học hình sự Bộ Công an về giám định