Bộ Công thương: Nhà đầu tư ngoại được tham gia lập sàn giao dịch hàng hóa