Biệt thự ở Yên Bái: Yên Bái khẳng định không có chuyện 'chống lưng, bao che' cho ông Phạm Sỹ Quý