Biệt thự chui: Chủ tịch HĐQT công ty nước xây biệt thự trái phép bị kỷ luật