Biến động giá vàng: Giá vàng SJC chỉ còn đắt hơn thế giới 220 nghìn đồng/lượng