Biến động giá vàng: Giá vàng SJC trượt dốc phiên thứ hai liên tiếp