biển động: Bão Sơn Tinh băng băng vào biển Đông, gió giật cấp 10