bị loại: Cảnh sát 'cắm' thẻ công an để vay tiền có bị loại khỏi ngành?