bị loại: Tây Ban Nha có nguy cơ bị loại, Italy lại hy vọng dự World Cup 2018
<