bệnh lạ: Phát hiện con trăn đột biến có 2 mắt dính chặt với nhau khiến ai xem cũng hốt hoảng