bệnh lạ: Mẹ tưởng con chỉ bị viêm phổi nhưng cuối cùng lại mắc bệnh lạ nguy hiểm