bẻ khóa: Băng trộm SH đâm chết 2 hiệp sĩ, 1 dân thường ở Sài Gòn