Bất đồng: Lời khai bất ngờ vụ xét xử BS Lương: Ký hợp đồng 'bán thầu' ngay tại nhà để xe bệnh viện!