bắp chân to: Giấu hàng chục đồng hồ Thụy Sỹ trong bắp chân để qua sân bay