bắp chân to: Ronaldo đối diện nguy cơ nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân