Bão số 2 vào miền Trung: Bão số 13 mạnh cấp 8, gây mưa rào và dông mạnh