Bão số 2: Áp thấp nhiệt đới di chuyển, các tỉnh Nam Bộ mưa lớn