Bão số 10: Bão số 16 - Tembin mang sóng biển cao 10 m ập vào quần đảo Trường Sa