Bán tiểu cầu: Phạm Băng Băng và bạn thân Lý Tiểu Lộ mất điểm vì 'câu giờ' tại Cannes 2018