bạn là ngôi sao: Băng Di: "Bạn trai xem tôi là ngôi sao và thần tượng tôi hơi... lố"