bản cập nhật mới: Thứ Tư của bạn (30/5): Bọ Cạp thả lỏng thay vì chống cự