Bài thơ xúc động: Xúc động bài thơ của nghệ sĩ Vượng râu mừng chiến thắng U23 Việt Nam