bài thơ: Ninh Bình: 'Biển người' chen lấn đến ngộp thở tại thắng cảnh Tràng An