bài thơ: Thầy dạy thanh nhạc: 'Ngày đầu, Chi Pu hát nửa bài đã thở hổn hển'
<