Bắc thang vào nhà: Clip: Bị “chặt” tam cấp, cụ bà vật vã leo thang vào nhà