Bắc Bộ: Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh lãnh 3 năm tù