Apple: Điểm yếu lớn nhất của iPhone X sẽ được khắc phục trong năm tới