Appec: Đà Nẵng khẩn trương dọn vệ sinh các tuyến đường để đón APEC