Angela Baby: Sợ bị paparazzi chụp trộm, Angela Baby 'bọc chặt', không để lộ mặt con trai tại sân bay
<