án oan chấn động: Người 4 lần bị tuyên án tử vui mừng nhận được giấy xin lỗi công khai