Alex Ferguson: Beckham bông đùa về vụ chiếc giày bay của Ferguson
<