18 người bị vùi lấp: Sạt lở vùi lấp 18 người: Tìm thấy thêm 2 thi thể và cánh tay