Tắc đường: Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà