Tắc đường: Giơ 'ngón tay thối' với ô tô, thanh niên bị húc văng ra đường trước khi nhận điều tệ hơn