Tắc đường: Bỏ ôtô chạy bộ đến cơ quan vì ùn tắc giao thông trong mưa lạnh