Tắc đường: Đoạn đường 8 km đi mất 6 tiếng: 'Cảng lớn nhất nước nằm trong đô thị?'