Tạ Đình Phong: Trương Bá Chi chính thức thừa nhận sinh con thứ ba nhưng vẫn giữ kín danh tính cha đứa trẻ