Tà Dê: Bộ đội giúp dân trồng cây bơ giữa sào huyệt ma túy ở Lóng Luông