Syria: Không quân thiệt hại, Nga sẽ cấp tốc điều tàu tàng hình mang Kalibr sang Syria?