Syria: 'OPCW xác nhận không có vũ khí hóa học ở cơ sở Syria bị Mỹ nã tên lửa'