Sỹ Thanh: Công an thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật 27 cán bộ, chiến sỹ