Suzuki: Mỗi ngày người Việt mua hơn 9.081 xe máy trong suốt 9 tháng năm 2018