sương mù Hà Nội: Dự báo thời tiết 30/11: Hà Nội có sương mù