sương mù Hà Nội: Ảnh: Sương mù mờ mịt bao phủ ngoại thành Hà Nội từ sáng đến trưa