sương mù: Hàng nghìn người trẩy hội Yên Tử trong sương mù