súng tự chế: Đòi nợ không được, vác súng dọa giết hai anh em