súng hơi: Khoảnh khắc kẻ xả súng tấn công người đi nhà thờ Nga