Sundramoorthy: Tiết lộ nguyên nhân khiến ‘Messi Lào’ không ra sân ở trận gặp Việt Nam