Sức khỏe: Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Hải Dương ra sao?