Điện, xăng đua nhau tăng giá
  • Đồng tình tăng thuế kịch khung: Xăng tăng giá thêm 1.000 đồng/lít?

    Đồng tình tăng thuế kịch khung: Xăng tăng giá thêm 1.000 đồng/lít?

    Bộ Tài chính vừa có báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân về dự án Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường, trong đó có đề xuất tăng kịch khung thuế môi trường với xăng lên 4.000 đồng/lít.

  • 1 lít xăng cõng 4.000 đồng tiền thuế: Đa số ý kiến đồng tình

    1 lít xăng cõng 4.000 đồng tiền thuế: Đa số ý kiến đồng tình

    Tại báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về dự án Nghị quyết biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu dự kiến tăng lên kịch khung từ từ ngày 1.7.2018, Bộ Tài chính cho biết: “Đa số ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo”.