sử dụng xe máy: Đang có đợt nắng kỷ lục, ai đi xe máy nhất định phải ghi nhớ điều sau