Soukaphone Vongchiengkham: 'Messi Lào' gia nhập CLB Thái Lan với mức lương cực 'khủng'