sống sót: Máy bay quân sự Nga gặp nạn, phi công khó sống sót