Song Hye Kyo: Vợ chồng son Song Joong Ki - Song Hye Kyo bên nhau không rời khi ở sân bay đi Paris