Sóng gió: Mất 1,6 tỷ USD, đại gia Thái gặp cơn sóng gió ở Việt Nam