Son môi: Xã sẽ mời gia đình Mỹ Linh và các hộ có dấu hiệu sai phạm lên làm việc