Son môi: 'Lệ lạ' duy nhất xuất hiện ở các khách sạn Sầm Sơn: Phải đặt ăn mới thuê được phòng nghỉ