Solo: A star wars story: Vượt xa kỳ vọng, The Incredibles 2 tạo nên nhiều cơn bão phòng vé mới