SLNA: Mẹ Phan Văn Đức: Con đi đá bóng 10 năm, lương chỉ đủ mua kem đánh răng