SLNA: SLNA đưa ra thông báo chính thức về vụ ‘bể kèo’ với Trọng Hoàng