SLNA: Một thập kỷ chảy máu tài năng ở SLNA: Từng người tình cứ bỏ ta đi