Sinh viên xa nhà: Khánh Thi 'trốn viện', bí mật về nhà tổ chức sinh nhật cho ông xã Phan Hiển