Sinh viên xa nhà: Sập trần nhà ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM