sinh viên ở trọ: Chết cười với vali về quê của sinh viên: Mang một đống sách vở về học vì ngại đi chơi