sinh nhật Kim Nhật Thành: Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ lập quốc Kim Nhật Thành