sinh nhật Kim Nhật Thành: Triều Tiên chuẩn bị kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành